ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

August 29th, 2013 by numtan

คณะผู้ประเมิน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 56

Leave a Reply