ขอแสดงความยินดี

September 2nd, 2013 by numtan

…………………

……… ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายธำรง  ดำรงรักษ์สุนทร นักเรียน Gr.7 ที่ได้คะแนนผ่านเกณฑ์การแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10 (นานาชาติ) ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษาพระธรรมภาวนาวิกรม เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร โดย กระทรวงศึกษาธิการ และมูลนิธิร่มฉัตร

Leave a Reply