มวยไทย

September 3rd, 2013 by numtan

วันนี้ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษามีกีฬาไทยมาฝากกันคะ นั่นคือมวยไทย

มวยไทย เป็น ศิลปะการต่อสู้จากประเทศไทย ที่ใช้หมัด ศอก แขนท่อนล่าง เท้า แข้ง เข่า ฝ่ามือ ฝ่าเท้า ศีรษะ และลำตัวในการต่อสู้

การชกมวยไทยที่ดี มีหลักสำคัญ คือ มีการป้องกัน ด้วยการยืน มั่นคง เข้มแข็ง สูงเด่น การตั้งแขนป้องกัน (การการ์ดมวย) และการเก็บคาง

เปรียบเสมือนป้อมปราการ เท้าหน้า จรดชี้ไปข้างหน้าวางน้ำหนักครึ่งฝ่าเท้า เท้าหลัง วางทแยงเฉียงกว้างกว่าหัวไหล่วางน้ำหนักเศษหนึ่งส่วนสี่ไว้ที่อุ้งนิ้วหัวแม่โป้ง

ขยับก้าวด้วยการลากเท้าหลังตามพร้อมที่จะหลอกล่อ ขยับเข้า ออก ตั้งรับและโจมตีตอบโต้

กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา ได้จัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เกี่ยวกับการต่อสู้และการป้องกันตัว โดย

ครูที่มีความชำนาญและความสามารถในการสอน

Leave a Reply