กิจกรรมซ่อมเสริมภาษาอังกฤษ

September 4th, 2013 by numtanกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เพื่อช่วยเหลือนักเรียนและลูกๆของเราให้มีพัฒนาการด้านการเรียนการอ่านการเขียนและสื่อสารในชีวิตประจำวันโดยผ่านเกม/กิจกรรมต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้นและสนุกสนานในการเรียนภาษาอังกฤษอีกด้วยนะคะเด็กๆ

Leave a Reply