ซ้อมหนีไฟอาคารยาโกเบ

September 9th, 2013 by numtan


โครงการซ้อมหนีไฟอาคารยาโกเบ(EP) ประจำปีการศึกษา 2556 จัดขึ้นเมื่อ วันที่ 5 ก.ย. 56 เป็นกิจกรรมที่ฝึกให้ทุกคนในโรงเรียนเตรียมความพร้อม เมื่อมีเหตุการณ์จริงเกิดขึ้น โดยนักเรียนทุกคนรวมทั้งบุคคลากร ต่างให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีคะ

Leave a Reply