กิจกรรมกีฬาเทเบิลเทนนิส

September 9th, 2013 by numtan

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ได้จัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้เรียนพลศึกษาโดยจัดกิจกรรมกีฬา เทเบิลเทนนิส

Leave a Reply