กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนระดับชั้น ประถม - มัธยม

September 24th, 2013 by numtanกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนระดับชั้นประถม-มัธยม เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 56 ที่ผ่านมา เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนและเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนได้รู้จักใช้สิทธิในการเลือกตั้ง และหน้าที่ของตนเองอีกด้วย

Leave a Reply