สำนวนไทย

September 30th, 2013 by numtan

วันนี้ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีสำนวนมาฝากคะ

สำนวนไทย

สำนวน หมายถึง ถ้อยคำที่เรียบเรียงเป็นข้อความ หรือคำพูดที่เป็นชั้นเชิง ไม่ตรงตามรูปแบบภาษา เป็นถ้อยคำหรือคำพูดที่มีลักษณะเฉพาะตัว มีความหมายเป็นนัยแฝงอยู่ กินความกว้างหรือลึกซึ้ง นำมาใช้ให้มีความหมายแตกต่างไปจากความหมายเดิมของคำๆ นั้น หรืออาจจะมีความหมายคล้ายกับความหมายเดิมของคำที่นำมาประสมกัน แต่ก็ไม่เหมือนกับความหมายเดิมทีเดียว เป็นความหมายในเชิงอุปมาเปรียบเทียบ มักใช้ถ้อยคำที่ไม่ยาวมากแต่กินความมาก ใช้คำที่ไพเราะคมคาย สละสลวย ต้องอาศัยการตีความจึงจะเข้าใจ

ตัวอย่างสำนวนไทย

น้ำขึ้นให้รีบตัก มีโอกาสดีควรรีบทำ

จับปลาสองมือ การที่คนๆหนึ่งทำสิ่งใดที่ยากพร้อมๆกันทำให้ล้มเหลวทั้งสองสิ่ง

ตำข้าวสารกรอกหม้อ        ทำงานแค่ให้เสร็จไปครั้งหนึ่ง ๆ  หรือทำแค่พอกินไปวันหนึ่ง ๆ

ยกเมฆ        แต่งเรื่องขึ้นเองคาดเดาเอาเองกุเรื่องขึ้น

Leave a Reply