โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์

September 30th, 2013 by numtan


การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์  เครื่องดูดจับเศษโลหะอย่างง่าย ณ โรงเรียงนวมินทรูทิศ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง

รายชื่อผู้ทำโครงงาน

1.ด.ช. ณัฐนน  อนันต์อภิรักษ์

2.ด.ญ. สลิลทิพย์  เจริญเขษมสุข

3.ด.ญ. ณิชาภัทร  กรองทอง

Leave a Reply