ธงชาติกับประเทศอาเซียน

September 30th, 2013 by numtan

วันนี้ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีความรู้เกี่ยวกับธงชาติกับประเทศอาเซียนมาฝากกันคะ

Leave a Reply