ตรวจสุขภาพ

February 18th, 2014 by numtan

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ขอขอบพระคุณ ทางโรงพยาบาลบางไผ่ ที่ได้เข้ามาตรวจสุขภาพให้กับคุณครู และบุคลากรทุกคน เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 57

Leave a Reply