การประชุมชั้นเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 3

July 31st, 2014 by numtan

การประชุมชั้นเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อให้ท่านผู้ปกครองและคุณครูประจำชั้นได้พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีความพร้อมในการเรียนรู้ในด้านต่างๆอย่างเหมาะสมทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียนของเรา เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 57 ที่ผ่านมาคะ

ดูภาพเพิ่มเติมได้จาก https://www.facebook.com/kasintorn

Leave a Reply