ข่าวทั้งหมด

ข่าวกิจกรรมและโครงการโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ปีการศึกษา 2555

Team KSP. we we can O-NET ปีการศึกษา 2554 นิเทศการสอนครูปฐมวัย

กิจกรรมการจัดสอบ In-house TOEFL ครูสอนดี ม.6/2554 ศึกษาต่อ

วันลูกเสือแห่งชาติ กิจกรรมเบ๊น-โบ๊ท วันต่อต้ายาเสพติด วันสนุทรภู่

กิจกรรมพี่พบน้องท่องมหาวิทยาลัย โครงการ อย. น้อยวันไหว้ครูประถม-มัธยม

วันไหว้ครูระดับอนุบาล