การให้บริการเคลือบฟลูออไรด์และตรวจสุขภาพฟันของนักเรียน

Monday, August 25th, 2014


การให้บริการเคลือบฟลูออไรด์และตรวจสุขภาพฟันของนักเรียน เมื่อวันที่ 25 ส.ค.57

เคลือบฟลูออไรด์

Wednesday, August 28th, 2013


โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ เข้ามาเคลือบฟลูออไรด์ให้กับนักเรียน ตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล - ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 56 ที่ผ่านมาคะ

 

เคลือบฟลูออไรด์และตรวจสุขภาพฟัน

Thursday, February 26th, 2009

     การให้บริการเคลือบฟลูออไรด์และตรวจสุขภาพฟันของนักเรียนโรงเรียนกสิณธร(เซนต์ปีเตอร์)เมื่อวันที่25-26 ก.พ. 2552  ซึ่งทางโรงเรียนจัดให้มีทีมทันตแพทย์ จากโรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ มาให้บริการ โดยรายละเอียดในการให้บริการมีดังนี้

1.ตรวจสุขภาพฟันโดยทันตแพทย์อย่างละเอียด พร้อมคำแนะนำให้ผู้ปกครองทราบในสมุดรายงานผล

2.ได้รับการเคลือบฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุ อุปกรณ์เคลือบฟันใช้เพียงครั้งเดียวแล้วทิ้ง(สำหรับเด็กแต่ละคน)

3.ได้รับความรู้เรื่องการดูแลรักษาช่องปากและฟันโดยสื่อการสอน ตามความเหมาะสมของเด็กแต่ละวัย