กิจกรรมยามเช้าระดับอนุบาล

Wednesday, August 14th, 2013
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์จัดกิจกรรมยามเช้า ให้กับนักเรียนทุกๆสัปดาห์ กิจกรรมนี้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมและร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนานและมีพัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์และจิตใจ และนักเรียนยังได้แสดงความสามารถด้านการร้องเพลงค่าน้ำนม และเต้นประกอบเพลง ฝึกด้านการเป็นผู้นำกล้าแสดงออกจึงทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดีเหมาะสมกับวัย

กิจกรรมยามเช้า ระดับอนุบาล 1-3

Thursday, May 2nd, 2013

กิจกรรมยามเช้าของนักเรียนระดับประถม

Monday, September 3rd, 2012

กิจกรรมยามเช้าระดับอนุบาล3

Monday, January 31st, 2011


กิจกรรมยามเช้า

Monday, June 9th, 2008