Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-settings.php on line 399 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-settings.php on line 414 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-settings.php on line 421 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-settings.php on line 456 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-includes/cache.php on line 99 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-includes/query.php on line 21 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-includes/theme.php on line 576 กีฬาสี | KASINTORN WEBLOG

ประมวลภาพกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน

Thursday, March 17th, 2016

ประมวลภาพกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 59 ที่ผ่านมาคะ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก https://www.facebook.com/kasintorn

กีฬาสีระดับอนุบาลประจำปีการศึกษา 2558

Thursday, January 21st, 2016ประมวลภาพ กิจกรรมกีฬาสีระดับอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 20 ม.ค.58 ที่ผ่านมาคะ

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก https://www.facebook.com/kasintorn

กีฬาสีระดับอนุบาล

Monday, March 17th, 2014


กิจกรรมกีฬาสีระดับอนุบาลเมื่อวันที่ 26 ก.พ. 57 ที่ผ่านมา ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก https://www.facebook.com/kasintorn

การแข่งขันฟุตบอล(กีฬาสีภายใน) ระดับอนุบาล

Tuesday, February 18th, 2014บรรยากาศ การแข่งขันฟุตบอล(กีฬาสีภายใน)ระดับอนุบาล เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 57 ที่ผ่านมาคะ

กีฬาสีระดับชั้นอนุบาล ประจำปี 2556

Monday, February 4th, 2013
กิจกรรมกีฬาสีระดับชั้นอนุบาล จัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2556  เป็นการแข่งขันกีฬาและเกมส์ แบบ ครอบครัว โดยให้ ท่านผู้ปกครอง ได้มีส่วนร่วมในการแข่งขัน ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง

Sport Day 2009

Monday, February 2nd, 2009

             กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีของโรงเรียนกสิณธร(เซนต์ปีเตอร์) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 ม.ค. 2552 เต็มไปด้วยความสนุกสนาน และความสามัคคีของแต่ละสี นักกีฬาของแต่ละสีให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 

Kindergarten Sport Day 2009(k2)

Tuesday, January 27th, 2009

                กิจกรรมกีฬาสีระดับอนุบาล2( Kindergarten Sport Day 2009(k2)) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2552  โดยมีการแข่งขันกีฬาต่างๆ เช่น วิ่ง 30 เมตร  ชักเย่อ วิ่งเก็บของ เป็นต้น นักกีฬาในแต่ละสีให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี รวมถึงท่านผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการแข่งขันกีฬาต่างๆ ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวได้เป็นอย่างดี

Kindergarten Sport Day 2009

Monday, January 26th, 2009

        กิจกรรมกีฬาสีในระดับชั้นอนุบาล1 (Kindergarten Sport Day 2009) เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 2552 เต็มไปด้วยความน่ารักของเด็กๆ ความสนุกสนาน ความสามัคคีของนักเรียน และรวมถึงท่านผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมในครั้งนี้