กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์

Thursday, August 21st, 2014

กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์

Monday, August 19th, 2013
            ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้จัดจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์  เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2556 ซึ่งภายในกิจกรรมมีการจัดเป็นฐานการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อให้ความรู้กับนักเรียน ซึ่งนักเรียนทุกคนให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างดี โดยแต่ละฐานจะมีพี่ๆ ระดับมัธยมคอยให้ความรู้กับน้องๆระดับประถมคะ

กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554

Wednesday, August 17th, 2011

              ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้จัดจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์  เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 2554 ซึ่งภายในกิจกรรมมีการจัดเป็นฐานการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อให้ความรู้กับนักเรียน ซึ่งนักเรียนทุกคนให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างดี

MATH DAYS CAMB

Monday, February 23rd, 2009

   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดค่ายคณิตศาสตร์ MATH DAYS CAMB ในวันที่ 23 ก.พ. 2552 ภายในกิจกรรมมีการจัดตั้งเป็นฐานต่างๆเพื่อนให้ความรู้กับนักเรียน ซึ่งนักเรียนทุกคนให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างดี