Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-settings.php on line 399 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-settings.php on line 414 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-settings.php on line 421 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-settings.php on line 456 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-includes/cache.php on line 99 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-includes/query.php on line 21 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-includes/theme.php on line 576 ซ้อมหนีไฟ | KASINTORN WEBLOG

ฝึกซ้อมหนีไฟ

Thursday, August 21st, 2014


โครงการซ้อมหนีไฟ จัดขึ้นเพื่อเป็นการฝึกซ้อมให้กับนักเรียน ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดสถานการณ์จริง

ซ้อมหนีไฟทุกอาคาร

Monday, September 9th, 2013


โครงการซ้อมหนีไฟ ประจำปีการศึกษา 2556 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 ก.ย. 56 เป็นโครงการที่ฝึกให้นักเรียนและบุคลากรทุกคนเตรียมความพร้อม เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริง ซึ่งทุกคนต่างให้ความสำคัญและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีคะ

ซ้อมหนีไฟอาคารเซนต์เทเรซา

Monday, September 9th, 2013โครงการซ้อมหนีไฟอาคารเซนต์เทเรซา ประจำปีการศึกษา 2556 จัดขึ้นเมื่อ วันที่ 6 ก.ย. 56 เป็นโครงการที่ฝึกให้ทุกคนในโรงเรียนเตรียมความพร้อม เมื่อมีเหตุการณ์จริงเกิดขึ้น โดยนักเรียนทุกคนรวมทั้งบุคคลากร ต่างให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีคะ

ซ้อมหนีไฟอาคารยาโกเบ

Monday, September 9th, 2013


โครงการซ้อมหนีไฟอาคารยาโกเบ(EP) ประจำปีการศึกษา 2556 จัดขึ้นเมื่อ วันที่ 5 ก.ย. 56 เป็นกิจกรรมที่ฝึกให้ทุกคนในโรงเรียนเตรียมความพร้อม เมื่อมีเหตุการณ์จริงเกิดขึ้น โดยนักเรียนทุกคนรวมทั้งบุคคลากร ต่างให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีคะ

ซ้อมหนีไฟ

Thursday, September 5th, 2013


โครงการซ้อมหนีไฟอาคารห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2556 จัดขึ้นเมื่อ วันที่ 4 ก.ย. 56 เป็นกิจกรรมที่ฝึกให้ทุกคนในโรงเรียนเตรียมความพร้อม เมื่อมีเหตุการณ์จริงเกิดขึ้น โดยนักเรียนทุกคนรวมทั้งบุคคลากร ต่างให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

ซ้อมหนีไฟ อาคารมารีอา

Tuesday, September 3rd, 2013


กิจกรรมซ้อมหนีไฟอาคารมารีอา ประจำปีการศึกษา 2556 จัดขึ้นเมื่อ วันที่ 3 ก.ย. 56 เป็นกิจกรรมที่ฝึกให้นักเรียนระดับอนุบาลทุกคนเตรียมความพร้อม เมื่อมีเหตุการณ์จริงเกิดขึ้น โดยนักเรียนทุกคนรวมทั้งบุคคลากร ต่างให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

ซ้อมหนีไฟอาคารเซนต์ปีเตอร์

Tuesday, September 3rd, 2013
กิจกรรมซ้อมหนีไฟอาคารเซนต์ปีเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2556 จัดขึ้นเมื่อ วันที่ 2 ก.ย. 56 เป็นกิจกรรมที่ฝึกให้ทุกคนในโรงเรียนเตรียมความพร้อม เมื่อมีเหตุการณ์จริงเกิดขึ้น โดยนักเรียนทุกคนรวมทั้งบุคคลากร ต่างให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

ซ้อมหนีไฟ ประจำปีการศึกษา 2554

Friday, August 26th, 2011

           กิจกรรมซ้อมหนีไฟ ประจำปีการศึกษา 2554 จัดขึ้นเมื่อ วันที่ 25 ส.ค. 54 เป็นกิจกรรมที่ฝึกให้ทุกคนในโรงเรียนเตรียมความพร้อม เมื่อมีเหตุการณ์จริงเกิดขึ้น โดยนักเรียนทุกคนรวมทั้งบุคคลากร ต่างให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

ซ้อมหนีไฟประจำปีการศึกษา 2553

Thursday, February 18th, 2010

           กิจกรรมซ้อมหนีไฟ ประจำปีการศึกษา 2553 จัดขึ้นเมื่อ วันที่ 17 ก.พ. 53 เป็นกิจกรรมที่ฝึกให้ทุกคนในโรงเรียนเตรียมความพร้อม เมื่อมีเหตุการณ์จริงเกิดขึ้น โดยนักเรียนทุกคนรวมทั้งบุคคลากร ต่างให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

กิจกรรมซ้อมหนีไฟ

Monday, February 23rd, 2009

     กิจกรรมการซ้อมหนีไฟในโครงการ”การฝึกซ้อมป้องกันอุบัติภัย”จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2552 โดยมีการจำลองสถานการณ์การเกิดอัคคีภัยบนอาคารเรียนและการเคลื่อนย้ายนักเรียนออกจากอาคารเรียน  ทั้งนี้ทางโรงเรียนกสิณธร(เซนต์ปีเตอร์) ได้รับเกียจจากท่านนายก กิจก้อง นาคทั่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักพัฒนาพร้อมทั้งสมาชิก อ.บ.ต. บางรักพัฒนา ได้ให้คำแนะนำในการฝึกซ้อมในครั้งนี้ ซึ่งนอกจากนี้ทางโรงเรียนยังได้รับความอนุเคราะห์จาก ท่านนายก กิจก้อง นาคทั่ง ในการอนุเคราะห์ รถดับเพลิงจำนวน 2คัน เพื่อใช้ในการฝึกซ้อมในครั้งนี้