Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-settings.php on line 399 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-settings.php on line 414 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-settings.php on line 421 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-settings.php on line 456 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-includes/cache.php on line 99 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-includes/query.php on line 21 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-includes/theme.php on line 576 ตรวจสุขภาพ | KASINTORN WEBLOG

ตรวจสุขภาพ ระดับประถมศึกษา

Tuesday, June 21st, 2016โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ขอขอบพระคุณสำนักประเมินสุขโภชนาการนักเรียน-นักศึกษา ที่ได้เข้ามาตรวจสุขภาพทั่วไปและตรวจวัดสายตาให้กับนักเรียนโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ในระดับชั้นประถมศึกษา วันที่ 20 มิถุนายน 2559

ตรวจสุขภาพนักเรียน

Tuesday, September 8th, 2015
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ขอขอบพระคุณ สำนักประเมินสุขโภชนาการนักเรียน-นักศึกษา และศูนย์ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพนักศึกษาและลูกจ้าง(ประเทศไทย) ที่เข้ามาตรวจสุขภาพให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่1-6 เช่นการ ตรวจสุขภาพทั่วไป ตรวจร่างกาย ชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูง การวัดความดัน การตรวจสายตา และการตรวจปัจสาวะ ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วยคะ

ตรวจสุขภาพ

Tuesday, February 18th, 2014

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ขอขอบพระคุณ ทางโรงพยาบาลบางไผ่ ที่ได้เข้ามาตรวจสุขภาพให้กับคุณครู และบุคลากรทุกคน เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 57

ตรวจสุขภาพเด็กนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2554

Wednesday, July 13th, 2011

         การตรวจสุขภาพเด็กนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2554 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 ก.ค. 54