ตรวจสุขภาพ ระดับประถมศึกษา

Tuesday, June 21st, 2016โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ขอขอบพระคุณสำนักประเมินสุขโภชนาการนักเรียน-นักศึกษา ที่ได้เข้ามาตรวจสุขภาพทั่วไปและตรวจวัดสายตาให้กับนักเรียนโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ในระดับชั้นประถมศึกษา วันที่ 20 มิถุนายน 2559

ตรวจสุขภาพนักเรียน

Tuesday, September 8th, 2015
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ขอขอบพระคุณ สำนักประเมินสุขโภชนาการนักเรียน-นักศึกษา และศูนย์ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพนักศึกษาและลูกจ้าง(ประเทศไทย) ที่เข้ามาตรวจสุขภาพให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่1-6 เช่นการ ตรวจสุขภาพทั่วไป ตรวจร่างกาย ชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูง การวัดความดัน การตรวจสายตา และการตรวจปัจสาวะ ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วยคะ

ตรวจสุขภาพ

Tuesday, February 18th, 2014

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ขอขอบพระคุณ ทางโรงพยาบาลบางไผ่ ที่ได้เข้ามาตรวจสุขภาพให้กับคุณครู และบุคลากรทุกคน เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 57

ตรวจสุขภาพเด็กนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2554

Wednesday, July 13th, 2011

         การตรวจสุขภาพเด็กนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2554 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 ก.ค. 54