ถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช

Thursday, August 18th, 2016

คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ร่วมถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2559

ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Friday, October 9th, 2015

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ โดยคณะ ผู้บริหาร คุณครู และนักเรียน ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 22 ก.ย.58

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากร โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

Friday, July 3rd, 2015

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากร โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในวันที่ 4 กรกฎาคม ของทุกปี เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและเพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ได้ทรงมีต่อประชาชนชาวไทย

ร่วมลงนามถวายพระพร

Monday, November 3rd, 2014
    ทางคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ร่วมลงนามถวายพระพร ณ โรงพยาบาลศิริราช

บันทึกเทปการแสดงถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ

Tuesday, June 30th, 2009

          เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2552 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 ได้ไปบันทึกเทปการแสดงถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ ณ สถานีโทรทัศน์ Modernnine TV