ประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียน ระดับชั้นอนุบาล1-3

Friday, July 8th, 2016บรรยากาศ การประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียนระดับชั้นอนุบาล 1-3 เมื่อวันที่ 6-8 ก.ค. 59 ที่ผ่านมาคะ

การประชุมชั้นเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 5

Thursday, July 31st, 2014

การประชุมชั้นเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 5 เพื่อให้ท่านผู้ปกครองและคุณครูประจำชั้นได้พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีความพร้อมในการเรียนรู้ในด้านต่างๆอย่างเหมาะสมทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียนของเรา เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 57 ที่ผ่านมาคะ

ดูภาพเพิ่มเติมได้จาก https://www.facebook.com/kasintorn

การประชุมชั้นเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 4

Thursday, July 31st, 2014

การประชุมชั้นเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 4 เพื่อให้ท่านผู้ปกครองและคุณครูประจำชั้นได้พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีความพร้อมในการเรียนรู้ในด้านต่างๆอย่างเหมาะสมทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียนของเรา เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 57 ที่ผ่านมาคะ

ดูภาพเพิ่มเติมได้จาก https://www.facebook.com/kasintorn

ประชุมผู้ปกครองอาสา แผนกอนุบาล

Thursday, July 31st, 2014ประชุมผู้ปกครองอาสา โดย ผู้ช่วยผู้อำนวยการระดับอนุบาล เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 57 ณ ห้องประชุมชั้น6 อาคารมารีอา

ดูภาพเพิ่มเติมได้จาก https://www.facebook.com/kasintorn

การประชุมชั้นเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 3

Thursday, July 31st, 2014

การประชุมชั้นเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อให้ท่านผู้ปกครองและคุณครูประจำชั้นได้พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีความพร้อมในการเรียนรู้ในด้านต่างๆอย่างเหมาะสมทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียนของเรา เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 57 ที่ผ่านมาคะ

ดูภาพเพิ่มเติมได้จาก https://www.facebook.com/kasintorn