ประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียนระดับ Gr.1-Gr.6

Tuesday, June 27th, 2017


ประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียนระดับ Gr.1-Gr.6 เมื่อวันที่ 6-13 มิ.ย.60

ประชุมผู้ปกครองระดับประถมศึกษาษา1-6 แผนก IEP

Tuesday, June 27th, 2017


ประชุมผู้ปกครองระดับประถมศึกษาษาืั้ 1-6 แผนก IEP เมื่อวันที่ 6-13 มิ.ย. 60

ประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียนระดับอนุบาล IEP 1-3

Tuesday, June 27th, 2017ประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียนระดับอนุบาล IEP 1-3 เมื่อวันที่ 13,20 มิ.ย. 60

ประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียนEnglish Program Gr.1- Gr.6

Thursday, August 18th, 2016ประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียน English Program Gr.1- Gr.6 เมื่อวันที่ 25-27 ก.ค. 59

ประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียน ระดับชั้นอนุบาล1-3

Friday, July 8th, 2016บรรยากาศ การประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียนระดับชั้นอนุบาล 1-3 เมื่อวันที่ 6-8 ก.ค. 59 ที่ผ่านมาคะ

ประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

Thursday, July 7th, 2016บรรยากาศประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 59 ที่ผ่านมาค่ะ