ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดพระแก้ว

Thursday, August 18th, 2016กิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยคณะผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และ นักเรียน โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดพระแก้ว เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559

พิธีลงนามถวายพระพรและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี

Friday, June 10th, 2016

วันที่ 9 มิถุนายน 2559 โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ จัดพิธีลงนามถวายพระพรและจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี โดยนักเรียนโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ในระดับประถมและมัธยม ร่วมขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์เพื่อเป็นการแสดงพลังความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระองค์ที่มีต่อปวงชนชาวไทย

ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช

Thursday, July 31st, 2014โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ นำคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมลงนามถวายพระพร พระบรมโอรสาธิราช เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 57 ที่ผ่านมา

ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Friday, July 30th, 2010

           ทางโรงเรียนกสิณธร(เซนต์ปีเตอร์) ได้นำคณะผู้บริหารและคณะนักเรียนไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ. โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 53