นักเรียน English Program ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ

Thursday, September 25th, 2014


กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี

Wednesday, September 22nd, 2010

             เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 53 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีขึ้นโดยจัดเป็นฐานๆ แต่ละฐาน จะมีคุณครุคอยให้ความรู้และความสนุกสนานอยู่ประจำฐาน เช่น ฐานทำอาหาร เป็นต้น 

กิจกรรมเดินสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองลูกเสือแห๋งชาติ

Tuesday, July 1st, 2008