วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

Monday, July 3rd, 2017


วันที่ 1 กรกฎาคม วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ มีขึ้นเพื่อระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทย ซึ่งทางโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ได้จัดพิธีเดินสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติเมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 60 ที่ผ่านมาค่ะ

1 กรกฎาคม วันสถาปนาลูกเสือโลก

Thursday, July 7th, 2016

วันที่ 1 กรกฎาคม วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ มีขึ้นเพื่อระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทย ซึ่งทางโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ได้จัดพิธีเดินสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติขึ้นทุกปี

พิธีสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

Wednesday, July 1st, 2015
บรรยากาศ พิธีสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 58

พิธีสวนสนาม วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

Wednesday, July 2nd, 2014
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์จัดพิธีสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2557