Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-settings.php on line 399 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-settings.php on line 414 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-settings.php on line 421 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-settings.php on line 456 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-includes/cache.php on line 99 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-includes/query.php on line 21 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-includes/theme.php on line 576 วันสิ่งแวดล้อมโลก | KASINTORN WEBLOG

วันสิ่งแวดล้อมโลก

Tuesday, June 27th, 2017


โครงการกสิณธรร่วมใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรมในวันสิ่งแวดล้อมโลกเมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 60 ภายในกิจกรรมมีการ เดินแบบ ร่วมใจใช้ถุงผ้า ของน้องๆ แผนก IEP ระดับประถมค่ะ

5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก

Friday, June 3rd, 2016


โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดโครงการและกิจกรรม ต่างๆขึ้น เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 59 เช่น โครงการกสิณธรร่วมใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โครงการรีไซเคิล โครงการปลอดลูกน้ำยุงลายพ้นภัยไข้เลือดออกจากโรงเรียนสู่ชุมชน กิจกรรมสมุนไพร กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อม กิจกรรมพลังงานหารสอง และกิจกรรมร่วมใจรู้รักษ์พลังงานทดแทน ทั้งนี้เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษณ์สิ่งแวดล้อม ภายในกิจกรรมวันนี้ยังมีการเดินแบบรณรงค์การใช้ถุงผ้าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาด้วยค่ะ

5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก

Friday, June 5th, 2015
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ จัดกิจกรรม 5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก ขึ้น มีการเดินรณรงค์ และแจกใบความรู้ให้กับชาวบ้านในในหมู่บ้านบัวทอง ทั้งนี้เพื่อเป็นการปลูกฝังและรณรงค์ให้ทุกคนรู้จักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/kasintorn

กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

Monday, June 6th, 2011

ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลกขึ้น ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 54 ที่ผ่านมาซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนช่วยกันรณรงค์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม