กิจกรรมวันสุนทรภู่

Tuesday, June 27th, 2017

กิจกรรมวันสุนทรภู่ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 มิ.ย.60

กิจกรรมวันสุนทรภู่

Friday, June 24th, 2016โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 59 ภายในกิจกรรม มีการมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะการแข่งขันในประเภทต่างๆค่ะ

กิจกรรมวันสุนทรภู่

Thursday, June 26th, 2014โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ เมื่อวันที่ 26 มิ.ย 57 มีการจัดบอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับวันสุนทรภู่ และมีการมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะการประกวดและแข่งขันในประเภทต่างๆเนื่องในวันสุนทรภู่คะ

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปปีการศึกษา 2554

Friday, June 24th, 2011