กิจกรรมวันแม่ระดับชั้นอนุบาลประจำปีการศึกษา 2553

Monday, August 16th, 2010

       กิจกรรมวันแม่แห่งชาติของชั้นอนุบาลทั้ง ThaiProgram และ EnglishProgram ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 ส.ค. 53 ซึ่งบรรยากาศภายในกิจกรรมเต็มไปด้วยความปลื้มปิติของผู้ปกครองที่มาร่วมงาน นอกจากนี้ยังมีการแสดงของนักเรียน เช่น  ร้องเพลง รำ เป็นต้น  ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นักเรียนต่างก็ให้ความสำคัญและร่วมมือเป็นอย่างดีคะ

วันแม่แห่งชาติประจำปีการศึกษา2552(อนุบาล)

Tuesday, August 11th, 2009

          กิจกรรมวันแม่แห่งชาติของชั้นอนุบาลทั้ง ThaiProgram และ EnglishProgram ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 ส.ค. 52 ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความปลื้มปิติของผู้ปกครองที่มาร่วมงาน นอกจากนี้ยังมีการแสดงของนักเรียน เช่น อ่านเรีบงความ ร้องเพลง เป็นต้น  ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นักเรียนต่างก็ให้ความสำคัญและร่วมมือเป็นอย่างดีคะ

วันแม่แห่งชาติประจำปี 2551

Thursday, August 14th, 2008