ประมวลภาพ พิธีฉลองศาสนนามท่านนักบุญ St.Peter และพิธีไหว้ครู

Wednesday, June 19th, 2013


         เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 56 ที่ผ่านมา โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์จัดพิธีฉลองศาสนนามท่านนักบุญ St.Peter และพิธีไหว้ครูขึ้นเพื่อให้นักเรียนรำลึกถึงพระคุณครู แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณโดยมีนักเรียนระดับประถมและมัธยมศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม

พิธีไหว้ครูระดับอนุบาลประจำปีการศึกษา 2554

Saturday, June 18th, 2011

         พิธีไหว้ครูระดับชั้นอนุบาลทั้ง Thai Program และ English Program จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 มิ.ย 54 เพื่อให้นักเรียนระลึกถึงพระคุณครู…

พิธีฉลองศาสนนามและพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2553

Friday, June 18th, 2010

 

 

        กิจกรรมพิธีฉลองศาสนนาม ST.PETER พิธีไหว้ครูระดับชั้นประถม-มัธยม ประจำปีการศึกษา 2553 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 53 เพื่อลำลึกถึงความดีงามพระคุณครูที่ประสิทธประสาทวิชาความรู้ทุ่มเททั้แรงกายแรงใจเพื่อให้ลูกศิทย์ทุกคนได้รับความรู้ต่างๆที่ถ่ายทอดไปให้ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นักเรียนทุกคนต่างให้ความสำคัญและเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีการมอบเกียรติบัตรจากท่านผู้อำนวยการให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลต่างๆอีกด้วย

พิธีฉลองศาสนนามและพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2552

Friday, June 26th, 2009

            กิจกรรมพิธีฉลองศาสนนาม ST.PETER และ พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2552 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2552 เพื่อลำลึกถึงความดีงามของพระคุณครูที่ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจ เพื่อให้ลูกศิษย์ทุกคนได้รับความรู้ต่างๆที่ถ่ายทอดไปให้ ซึ้งกิจกรรมในครั้งนี้นักเรียนทุกคนต่างก็ให้ความสัมคัญและเข้าร่วมกิจกรรมเป้นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีการมอบเกียรติบัตรจากท่านผู้อำนวยการให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลต่างๆอีกด้วย

กิจกรรมวันไหว้ครูระดับชั้นอนุบาล

Wednesday, June 24th, 2009