กิจกรรมคืนความรู้สู่น้อง

Wednesday, July 1st, 2015


คืนความรู้สู่น้อง

Thursday, July 31st, 2014


โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์จัดกิจกรรม คืนความรู้สู่น้อง โดยมีศิทย์เก่า เข้ามาให้ความรู้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีการแนะแนวทางการเรียน การอ่านหนังสือ การเตรียมความพร้อม การเลือกคณะ ในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 57 ที่ผ่านมา

ศิษย์เก่าโรงเรียนกสิณธร(เซนต์ปีเตอร์)

Monday, December 15th, 2008

               Somhatai  Timsard (Bence)  นักเรียนดีเด่น ศิษย์เก่าโรงเรียนกสิณธร(เซนต์ปีเตอร์) กลับมาเยี่ยมโรงเรียนเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2551

ประวัติการศึกษาและผลงาน

Somhatai  Timsard (Bence)

-Kasintorn Saint Peter School  ม.1-ม.3

-Aranui High School year 11-12

-Top ESOL Student 2007

-Top Accounting

-Top Information Management

-Top Creative Future Year 12 Natcolle Prize Student 2008

-Top Computing Student

-Pre-Top ESOL 2008

-Certificate of Excellence from former Prime Minister Helen Clark,New Zealand

-เข้าร่วมการแข่งขัน Economic ของมหาวิทยาลัย Auckland

-เข้าร่วมอบรมการใช้ MYOB (Accounting Program) ได้เครดิต Level 3

ปัจจุบันกำลังติดต่อเรียนที่อเมริกา เนื่องจากได้รับทุนศึกษาต่อ