สอบฐานระดับอนุบาล 1

Monday, September 5th, 2016


สอบฐานระดับอนุบาล2

Monday, September 9th, 2013

การสอบฐานของระดับชั้นอนุบาล 2 เมื่อวันที่ 4-6 ก.ย. 56 ทางโรงเรียนได้รับเกียรติจากท่านผู้ปกครองอาสาที่ได้ให้ความร่วมมือเข้ามาทดสอบเด็กนักเรียนด้วยตัวท่านเองพร้อมกับคุณครูที่อยู่ประจำฐานนั้นๆ

สอบฐานระดับชั้นอนุบาล 3

Monday, September 10th, 2012การสอบฐานของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 เมื่อวันที่ึ 7 ก.ย.55และวันที่ 10 ก.ย. 55 ทางโรงเรียนได้รับเกียรติจากท่านผู้ปกครองอาสาที่ได้ให้ความร่วมมือเข้า มาทดสอบเด็กนักเรียนด้วยตัวท่านเองพร้อมกับคุณครูที่อยู่ประจำฐานนั้นๆ

สอบฐานระดับอนุบาล 1

Friday, August 26th, 2011

          การสอบฐานของระดับชั้นอนุบาล 1 เมื่อวันที่ 22-26  ส.ค. 54 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนได้รับเกียรติจากท่านผู้ปกครองอาสาที่ได้ให้ความร่วมมือเข้ามาทดสอบเด็กนักเรียนด้วยตัวท่านเองพร้อมกับคุณครูที่อยู่ประจำฐานนั้นๆ