สัปดาห์วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับอนุบาล

Friday, August 19th, 2016กิจกกรรมค่ายคณิตศาสตร์และวิทยาศตร์ ระดับอนุบาล จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17-18 ส.ค. 59 ที่ผ่านมาคะ

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

Thursday, August 21st, 2014


สัปดาห์วิทยาศาสตร์

Monday, August 19th, 2013

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2556 ภายในกิจกรรมมีการจัดเป็นฐานต่างๆ แต่ละฐาน มีการทดลองทางด้านวิทยาศาสตร์ และให้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ กิจกรรมนี้เด็กๆต่างก็สนุกสนานกับการทดลองและให้ความสนใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียว โดยมีพี่ๆ ระดับชั้นมัธยมคอยให้ความรู้และสาธิตการทดลองต่างๆให้กับน้องๆระดับชั้นประถมคะ

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554

Wednesday, August 17th, 2011

          กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 ส.ค. 2554 ภายในกิจกรรมมีการจัดเป็นฐานต่างๆ แต่ละฐาน มีการทดลองทางด้านวิทยาศาสตร์ และให้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ กิจกรรมนี้เด็กๆต่างก็สนุกสนานกับการทดลองและให้ความสนใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียว

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาตร์

Wednesday, August 19th, 2009

             กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17,18,19 สิงหาคม 2552 ภายในกิจกรรมมีการจัดเป็นฐานต่างๆ แต่ละฐาน มีการทดลองทางด้านวิทยาศาสตร์ และให้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ กิจกรรมนี้เด็กๆต่างก็สนุกสนานกับการทดลองและให้ความสนใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียว