พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา

Tuesday, July 4th, 2017

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 60  โดยมี คณะผู้บริหาร อบต. คณะครู นักเรียน รวมถึงท่านผู้ปกครอง ร่วมกันหล่อเทียนในครั้งนี้ เพื่อนำไปถวายยังวัด ลาดปลาดุก วัดละหาร และวัดดอนสะแก เนื่องในวันเข้าพรรษาที่ใกล้จะถึงในเร็วๆนี้

พิธีหล่อเทียนพรรษา

Thursday, July 10th, 2014โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์จัดพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 57 โดยนักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

พิธีหล่อเทียนพรรษา

Friday, July 19th, 2013โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 56 ที่ผ่านมา โดยมี คณะผู้บริหาร อบต. คณะครู นักเรียน รวมถึงท่านผู้ปกครอง ร่วมกันหล่อเทียนในครั้งนี้ เพื่อนำไปถวายยังวัด ลาดปลาดุก วัดละหาร และวัดดอนสะแก เนื่องในวันเข้าพรรษาที่ใกล้จะถึงในเร็วๆนี้

พิธีหล่อเทียนพรรษาประจำปีการศึกษา2552

Monday, June 29th, 2009

                 พิธีหล่อเทียนพรรษาประจำปีการศึกษา 2552 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2552 นักเรียนทุกคนต่างก็ให้ความสัมคัญในกิจกรรมหล่อเทียนพรรษารวมทั้งท่านผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

กิจกรรมพิธีหล่อเทียนพรรษาประจำปี 2551

Thursday, July 10th, 2008