กิจกรรมแห่เทียนพรรษา

Friday, July 26th, 2013กิจกรรมแห่เทียนพรรษาประจำปีการศึกษา 2556 จัดขึ้นเมื่อวันที่  19 ส.ค. 56  ไปยังวัดดอนสะแก วัดละหาร และวัดลาดปลาดุก เพื่อทำพิธีถวายเทียนพรรษาและปัจจัยแด่พระสงฆ์ กิจกรรมนี้มีทั้งคณะผู้บริหาร คณะผู้ปกครองและคณะนักเรียนต่างก็ให้ความร่วมมือกันอย่างดีงานนี้รับบุญกันไปถ้วนหน้าเลยคะ

ยอดเงินบริจาคทั้งหมด 272,889.25 บาท

ถวายให้วัดลาดปลาดุกจำนวน 50,000 บาท

ถวายให้วัดดอนสะแกจำนวน 102,299 บาท

ถวายให้วัดละหารจำนวน  120,590.25 บาท

แห่เทียนพรรษา ประจำปี 2554

Thursday, July 21st, 2011

          กิจกรรมแห่เทียนพรรษาประจำปีการศึกษา 2554 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 ก.ค. 54 ไปยังวัดดอนสะแก วัดละหาร และวัดลาดปลาดุก เพื่อทำพิธีถวายเทียนพรรษาและปัจจัยแด่พระสงฆ์ กิจกรรมนี้มีทั้งคณะผู้บริหาร คณะผู้ปกครองและคณะนักเรียนต่างก็ให้ความร่วมมือกันอย่างดีงานนี้รับบุญกันไปถ้วนหน้าเลยคะ

พิธีแห่เทียนพรรษาประจำปี2551

Monday, July 21st, 2008

 

     

   

กิจกรรมพิธีแห่เทียนพรรษา ไปยังวัดดอนสะแก วัดละหาร และวัดลาดปลาดุก  พร้อมกับนำปัจจัยที่ผู้ปกครองร่วมทำบุญไปถวายยังวัดที่ได้กล่าวมาข้างต้น