แห่เทียนพรรษา

Thursday, July 21st, 2016โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ จัดพิธีแห่เทียนพรรษาไปยังวัด ดอนสะแก วัดละหาร และวัดลาดปลาดุก เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 59 ที่ผ่านมาค่ะ

แห่เทียนพรรษา

Thursday, July 10th, 2014
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาประจำปีการศึกษา 2557 ขึ้นเมื่อวันที่ 10 ก.ค. 57 ไปยังวัดดอนสะแก วัดละหาร และวัดลาดปลาดุก เพื่อทำพิธีถวายเทียนพรรษาและปัจจัยแด่พระสงฆ์ กิจกรรมนี้มีทั้งคณะผู้บริหาร คณะผู้ปกครองและคณะนักเรียนต่างก็ให้ความร่วมมือกันอย่างดีงานนี้รับบุญกันไปถ้วนหน้าเลยคะ
ยอดเงินบริจาคทั้งหมด 277
,715 บาท
ถวายให้วัดลาดปลาดุกจำนวน 50
,000 บาท
ถวายให้วัดดอนสะแกจำนวน 113
,859 บาท
ถวายให้วัดละหารจำนวน 113
,859 บาท

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา

Wednesday, August 1st, 2012

              กิจกรรมแห่เทียนพรรษาประจำปีการศึกษา 2555 จัดขึ้นเมื่อวันที่  1 ส.ค. 55  ไปยังวัดดอนสะแก วัดละหาร และวัดลาดปลาดุก เพื่อทำพิธีถวายเทียนพรรษาและปัจจัยแด่พระสงฆ์ กิจกรรมนี้มีทั้งคณะผู้บริหาร คณะผู้ปกครองและคณะนักเรียนต่างก็ให้ความร่วมมือกันอย่างดีงานนี้รับบุญกันไปถ้วนหน้าเลยคะ


กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2553

Wednesday, July 28th, 2010

        กิจกรรมแห่เทียนพรรษาประจำปีการศึกษา 2553 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 ก.ค. 53 ไปยังวัดดอนสะแก และวัดละหาร เพื่อทำพิธีถวายเทียนพรรษาและปัจจัยแด่พระสงฆ์ กิจกรรมนี้มีทั้งคณะผู้บริหาร คณะผู้ปกครองและคณะนักเรียนต่างก็ให้ความร่วมมือกันอย่างดีงานนี้รับบุญกันไปถ้วนหน้าเลยคะ

แห่เที่ยนพรรษาประจำปี2552

Thursday, July 9th, 2009

        กิจกรรมแห่เทียนพรรษาจัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2552  ไปยังวัดดอนสะแก  วัดละหาร  และวัดลาดปลาดุก เพื่อทำพิธีถวายเทียนพรรษาและปัจจัยแด่พระสงฆ์ กิจกรรมนี้มีทั้งคณะผู้บริหาร คณะผู้ปกครองและคณะนักเรียนต่างก็ให้ความร่วมมือกันอย่างดีงานนี้รับบุญกันไปถ้วนหน้าเลยคะ