พิธีไหว้ครูระดับประถม-มัธยม ประจำปีการศึกษา 2559

Friday, June 17th, 2016


พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 มิ.ย.59

สามารถดูภาพเพิ่มเติมได้จาก https://www.facebook.com/kasintorn

ไหว้ครูอนุบาลประจำปี2551

Thursday, June 26th, 2008

   

   

    

พิธีไหว้ครูอนุบาลประจำปี2551 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2551 เต็มไปด้วยความปลาบปลื้มของคุณครูทุกคนรวมทั้งผู้ปกครองทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงานในครั้งนี้

ไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2551

Thursday, June 19th, 2008

   

   

   

   

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2551 เต็มไปด้วยความปลาบปลื้ม ของครูทุกท่าน และลูกศิษย์ทุนคน เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2551