โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนน O-Net เต็ม 100 คะแนน

Tuesday, March 29th, 2016ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนน O-net เต็ม 100 คะแนน ประจำปีการศึกษา 2557

Friday, March 27th, 2015
ทางโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ขอชื่นชมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนน O-net เต็ม 100 คะแนน

ติว O-net

Friday, August 16th, 2013


ทางโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ จัดกิจกรรม ติว O-net ให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2556

ติว O-Net ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

Monday, February 4th, 2013


เมื่อวันที่28 ม.ค.-1ก.พ 56 ทางโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์จัดกิจกรรม ติว O-Net ให้กับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ติว O-Net

Monday, January 21st, 2013


เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 56 ทางโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ จัดกิจกรรม ติว O-Net ให้กับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในการสอบ O-Net ที่กำลังจะมาถึงในเร็ววันนี้