ประมวลภาพการเรียนการสอน Summer Course 2016

Thursday, March 31st, 2016

Summer Course 2013

Tuesday, April 9th, 2013
กิจกรรมการเรียนการสอน Summer Course 2013

Summer Course 53

Tuesday, May 25th, 2010

  บรรยากาศการเรียนการสอนและกิจกรรมในช่วง Summer  Course 53 ที่ผ่านมา 

Summer Course

Wednesday, May 14th, 2008

     บรรยากาศการเรียนในวิชาต่างๆช่วงปิดเทอม  Summer Course

กิจกรรมแผนกอนุบาล

Tuesday, May 13th, 2008

       กิจกรรมแผนกอนุบาล ของ Summer Course โดยมีตัวการ์ตูนในชุดต่างๆมายืนต้อนรับเด็กๆ และผู้ปกครองเพื่อสร้างความประทับใจในการเปิดเรียนวันแรก