โครงการส่งเสริมการอ่าน
โดยห้องสมุดโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์

ด้วยขณะนี้เป็นช่วงเวลาที่ทุกคนต้องเว้นระยะห่าง Social Distancing นักเรียนจึงไม่สามารถมาเข้าห้องสมุดได้เหมือนช่วงเวลาปกติ ดั้งนั้น ฝ่ายห้องสมุด จึงทำ Catalog รายการหนังสือมีรูปหน้าปก ให้นักเรียนสามารถเลือกหนังสือ ที่ต้องการอ่านและแจ้งความประสงค์ ที่ครูประจำชั้น โดยจะมีเจ้าหน้าที่ห้องสมุด นำหนังสือเหล่านั้นมาส่งให้นักเรียนที่ห้องเรียน หรือจุดยืม-คืนที่ทางห้องสมุดจะกำหนดต่อไป

จัดการเรียนภาษาจีนเพิ่มเติมเป็น 2 คาบต่อสัปดาห์

เนื่องจากในช่วงเวลานี้ยังไม่เหมาะสมสำหรับกิจกรรมว่ายน้ำ 
ดั้งนั้นทางโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ จึงได้จัดให้นักเรียนเรียนภาษาจีนกับครูจีน เพิ่มขึ้นเป็น
2 คาบต่อสัปดาห์โดยรูปแบบการสอนจะมีทั้งสอนโดยครูจีน ตามปกติและสอนแบบออนไลน์จากประเทศจีนมายังห้องเรียนของโรงเรียน

จัดกิจกรรมพละ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

จัดให้มีการสอนพละ ให้แก่นักเรียนโดยมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย โดยมีการเว้นระยะห่าง อย่างเหมาะสม และจัดประเภทกีฬาแบบ 1 ต่อ 1 เช่น แบดมินตัน (Badminton) การซ้อมยิงประตูฟุตบอล หรือการบริหารร่างกาย อยู่กับที่ ฯลฯ โดยไม่มีการสัมผัสใกล้ชิดกันแต่อย่างใด

บัตรรับนักเรียน

ขอความกรุณาผู้ปกครองทุกท่าน นำบัตรรับนักเรียนมาทุกครั้งเมื่อมาติดต่อ รับ-ส่งนักเรียน ทั้งนี้เพื่อความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัย ของบุตรหลานของท่านกรณีบัตรชำรุด เสียหาย รบกวนท่านรีบติดต่อทำบัตร นักเรียนใหม่ ที่ทางธุรการได้ในเวลาทำการ

กรณีบัตรสูญหาย ขอความกรุณาแจ้งกับทางโรงเรียนเป็นการด่วนเพื่อทาง เจ้าหน้าที่จะได้ทำการระงับบัตรดังกล่าว จนกว่าจะมีการออกบัตรใหม่ให้กับ ท่านผู้ปกครองต่อไป ขอเน้นย้ำ !!! 
ว่าท่านผู้ปกครองต้องนำบัตรนักเรียน มาทุกครั้งเมื่อติดต่อรับ-ส่งนักเรียน หากท่านไม่นำมาทางโรงเรียนจะใช้เวลาตรวจสอบซึ่งจะทำให้ท่าน ต้องเสียเวลานานขึ้น จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฏิบัติโดยเคร่งครัดเพื่อรักษาความปลอดภัยให้แก่นักเรียน

รบกวนท่านผู้ปกครองยึดแนวทางปฏิบัติเพื่อการป้องกันการระบาดของ Covid-19 อย่างเคร่งครัด กล่าวคือ

1.สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกนอกบ้านและเมื่อเข้ามาภายใน บริเวณโรงเรียน

2.จัดหาหน้ากากอนามัยให้แก่นักเรียนและควรจัดหาสำรองไว้ในกระเป๋านักเรียนด้วย

3. เว้นระยะห่างทางสังคม โดยเฉพาะช่วงเวลาที่ท่านมาติดต่อรับ-ส่งนักเรียน ควรจัดเวลามารับ-มาส่งอย่างเหมาะสม ไม่ควรมาก่อนเวลา สามารถทยอยกันมารับ-มาส่งนักเรียนได้ ทั้งนี้ทางโรงเรียนมีบุคลากรคอยดูแล นักเรียนระหว่างรอท่านผู้ปกครองมารับกลับบ้านห

t src="js/mail-script.js">