นักเรียนโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ขับร้องเพลงประสานเสียง
ในบทเพลง พระราชาในนิทาน เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563