เรียนผู้ปกครอง
แจ้งวันสำคัญและวันหยุดเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 – มกราคม พ.ศ.2564เรียน ท่านผู้ปกครอง
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ จัดพิธีมอบรางวัลเรียนดีอันดับที่ 1-3 และทุนเรียนดีพี่ ม.ปลาย ทุนละ 5,000 บาท ซึ่งกิจกรรมนี้ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี