งานมอบรางวัล “ราชบัณฑิตยสภาสรรเสริญ”ขอแสดงความยินดีกับ นางวลัยพร  ศรีรัตน์    ผู้อำนวยการโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
เด็กหญิงนัยย์ภัค สุทธิพานิช   และคุณครูกัญญารัตน์ ยวนเมือง  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ที่ได้รับรางวัลราชบัณฑิตยสภาสรรเสริญ  ประจำพุทธศักราช 2562  
วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

Highlights August 2020

ผลการทดสอบ การแพร่กระจาย ผ่านการใส่หน้ากาก

จะเห็นได้ว่า การใส่หน้ากาก สามารถลดการแพร่กระจายผ่านอากาศไปสู่บุคคลอื่นๆได้
ดังนั้น เราควรแนะนำบุตรหลานของพวกเราให้สวมใส่หน้ากากไว้ตลอดเวลาเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ
ที่มีคนจำนวนมากโรงเรียนใน UK ประกาศเปิดเรียนเดือนกันยายน63นี้
โดยนักเรียนต่างชาติสามารถกลับเข้ามาเรียนยังประเทศอังกฤษได้ ต้องมีการกักตัวเป็นเวลา 14 วัน ซึ่งบางโรงเรียนมีการจัดสถานที่ภายในบริเวณหอพักของโรงเรียน ให้กับนักเรียนต่างชาติกลุ่มนี้
บางโรงเรียนก็อนุญาตให้นักเรียนกักตัวในที่พักของตนเองได้ ซึ่งนักเรียนทุกคนต้องเดินทางเข้าสู่ประเทศอังกฤษเป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน ก่อนเปิดภาคเรียนเดือนกันยายน 63 นี้
สายการบินไทยจัดเที่ยวบินพิเศษ


สำหรับคนไทยที่ต้องกลับไปปฏิบัติหน้าที่หรือศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ สามารถเดินทางได้ด้วยเที่ยวบินพิเศษ ที่สายการบินไทยจัดให้จำนวน 3 เที่ยวบิน แบบเที่ยวเดียว (กรุงเทพ-ลอนดอน) ในวันอาทิตย์ที่ 9 , 16 , และ 23 สิงหาคม 2563

โดยผู้เดินทางเข้าประเทศอังกฤษต้องกรอกแบบฟอร์ม public health passage locator ของรัฐบาลสหราชอาณาจักร โดยต้องส่งแบบฟอร์มออนไลน์ 48 ชั่วโมง ที่ไปถึงประเทศอังกฤษ จากนั้นต้องทำหารกักตัวเอง ก่อน 14 วัน ที่พำนักของตนเองทันที