สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขอส่งความห่วงใยนักเรียน สู้ภัยโควิด-19โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ขอขอบพระคุณ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่ได้ส่งความห่วงใยนักเรียน สู้ภัยโควิด-19 ได้มอบแอลกอฮอล์และเจลล้างมือให้กับนักเรียนของโรงเรียนทุกคนเมื่อเด็กไทยอยากเป็นยูทูปเบอร์
ความสนใจในอาชีพยูทูปเบอร์ของเด็กไทย นับเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีความเป็นดิจิทัลเนทีฟมากขึ้น การทำงานโดยอาศัยความสามารถในด้านเทคโนโลยีกลายเป็นค่านิยมที่กำลังได้รับความสนใจจากคนรุ่นใหม่มากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งไม่ใช่แค่ยูทูปเบอร์เท่านั้น อาชีพที่สามารถทำเงินจากแพลตฟอร์มอื่น ๆ เช่น Facebook หรือ Instagram การค้าขายออนไลน์ หรือแม้แต่การทำเงินจากการแข่งขัน E-Sport ก็มีแนวโน้มที่จะเติบโตมากขึ้นเช่นเดียวกันในอนาคต เราอาจมีอาชีพที่รองรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ เกิดขึ้นมาอีกมากมาย จึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรถ้าในอนาคตลูกหลานของเราจะอยากทำอาชีพที่เราไม่คุ้นชื่อหรือไม่รู้จัก ซึ่งแทนที่จะเห็นเป็นเรื่องขำขันหรือขัดขวางเขา เราควรส่งเสริม ให้การสนับสนุนอย่างเหมาะสมดีกว่า เพราะไม่แน่ อาชีพที่เขาสนใจนั้น อาจกลายเป็นอาชีพที่ได้รับความนิยมในอนาคตก็เป็นได้

เรียบเรียงโดย : นรรัชต์ ฝันเชียร
แหล่งข้อมูล ผลสำรวจ “อาชีพในฝันของเด็กไทย” ปี 2563
มาทำความรู้จัก จิยู เคงคิว (การค้นคว้าอิสระ)


“จิยู เคงคิว” 自由研究     มีความหมายเป็นภาษาไทยว่าการค้นคว้าอิสระ ซึ่งมาจากคำสองคำคือคำว่า jiyuu 自由 ที่แปลว่า อิสระ และ kenkyuu 研究 ที่แปลว่า วิจัยค้นคว้า ซึ่งทุกปีในช่วงปิดภาคเรียนของประเทศญี่ปุ่น นักเรียนญี่ปุ่นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา จะได้รับมอบหมายการบ้านจากครูผู้สอนให้ทำการค้นคว้าอิสระในหัวข้อที่ตัวเองสนใจมาคนละ 1 อย่าง เพื่อนำมาเสนอหรือทำเป็นรายงานส่งในช่วงเปิดภาคเรียน ปัจจุบันกิจกรรมนี้กลายมาเป็นกิจกรรมหลักในช่วงปิดภาคเรียนของนักเรียนญี่ปุ่น ซึ่งมีหนังสือและเว็บไซต์ที่ส่งเสริมการศึกษาในประเทศญี่ปุ่นมากมายที่แนะนำแนวทางในการดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าอิสระนี้

การค้นคว้าอิสระของนักเรียนญี่ปุ่นนั้น นอกจากจะเน้นให้นักเรียนลงมือทำด้วยตัวเองแล้ว ยังเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวอีกด้วย เพราะการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากพ่อแม่และผู้ปกครองในการดำเนินการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการให้กำลังใจ การช่วยเหลือ การให้คำแนะนำ และ การเป็นที่ปรึกษา อีกด้วย แต่อย่างไรก็ตาม การให้ความร่วมมือของพ่อแม่ผู้ปกครองนั้น จะต้องไม่เป็นการลงไปช่วยนักเรียนทำหรือทำแทนเป็นอันขาด เพราะจะทำให้กิจกรรมนี้ไม่เกิดประโยชน์กับนักเรียนอย่างแท้จริง

เรียบเรียงโดย : นรรัชต์ ฝันเชียร
แหล่งข้อมูล Jiyu kenkyu งานค้นคว้าอิสระ การบ้านเด็กประถมญี่ปุ่นช่วงปิดเทอม