เทปพิเศษบอกรักแม่
เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม

ขอขอบพระคุณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี

กำหนดการสัปดาห์พิธีไหว้ครู