ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดและใบสมัครการแข่งขันวิชาการประจำปีการศึกษา 2562 Update[25/10/2562]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 3 Update[25/4/2562]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3 ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 3 Update[25/4/2562]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 3 Update[25/4/2562]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 3 Update[25/4/2562]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 รอบที่2 Update[15/2/2562]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ศึกษำต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 รอบที่2ห้องเรียนอจัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์Update[15/2/2562]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 รอบที่2Update[15/2/2562]
รายละเอียดการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Update[5/1/2562]
รายละเอียดการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1(หลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์) Update[5/1/2562]
รายละเอียดการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Update[5/1/2562]
รายชื่อนักวิ่ง เดิน-วิ่ง กสิณธร มินิมาราธอน ครั้งที่ 3 -Update [29/11/2561]
ใบสมัคร เดิน-วิ่ง กสิณธร มินิมาราธอน ครั้งที่ 3- Update [20/9/2561]