โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
Login::
Password::
                
จำนวนหนังสือ
ห้องสมุด Online
ณ. ปัจจุบัน มีทั้งสิ้น
10379 รายการ
จากทั้งหมด 59,040 รายการ


 จุดประสงค์ข้อมูลห้องสมุดออนไลน์
  เพื่อต้องการให้ผู้ปกครองกับนักเรียนสามารถร่วมกันสืบค้นหนังสือที่ดีมีประโยชน์ในเวลาว่างได้โดยผู้ปกครองมีโอกาสได้รับความสะดวกจากข้อมูลออนไลน์และสามารถแนะนำหนังสือที่ดีมีประโยชน์ให้แก่บุตรหลานของตัวเองได้โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาที่ห้องสมุดของโรงเรียน
  วิธีการ
1) ถ้าผู้ปกครองที่สนใจจะอ่านหนังสือเล่มใดเล่มหนึ่งหรือจะเป็นการแนะนำให้บุตรหลานอ่าน ท่านสามารถให้บุตรหลานของท่านนำบัตรของห้องสมุดมายืมหนังสือที่ห้องสมุดได้โดยท่านจะต้องจด ชื่อผู้แต่ง ชื่อหนังสือและเลขสืบค้นมาติดต่อกับทางห้องสมุด เพื่อมาทำการยืมต่อไป
 ค้นหาหนังสือจาก