โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
สายตรงผู้อำนวยการ
ข้อตกลงในการใช้สายตรงผู้อำนวยการโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
1.  ผู้ส่งต้องแสดงข้อมูลส่วนตัวในช่องที่มีเครื่องหมาย * กำกับทุกช่อง
2.  ใช้ข้อความสุภาพและไม่ดูหมิ่นเหยียดหยามหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น
3.  เนื้อหาต้องไม่ขัดต่อความสงบสุขเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี
4.  สายตรงผู้อำนวยการใช้เป็นช่องทางสำหรับช่วยเหลือหรือแก้ปัญหาให้แก่นักเรียนในกรณีที่เกิดปัญหาขึ้นเท่านั้น มิใช่มีไว้เพื่อตอบคำถามหรือข้อสงสัย. หากท่านต้องการสอบถาม ขอให้ท่านกรุณาโทรศัพท์ติดตามสอบถามได้กับทางเจ้าหน้าที่ธุรการได้ทุกวันเวลาทำการ
5.  โรงเรียนจะมีการติดต่อกลับด้วยวิธีการเดียวเท่านั้นคือทางโทรศัพท์ ดังนั้นขอความกรุณาทุกท่านช่วยกรอกข้อมูลให้ถูกต้องเป็นจริงทุกประการ เพื่อโรงเรียนจะได้สามารถช่วยเหลือ หรือแก้ไขปัญหาให้กับท่านได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ
Securimage Test Form
เลข IP ของคุณ คือ  18.204.229.70
กรุณากรอกเบอร์โทรที่ใช้ในการติดต่อกลับ *
กรุณากรอก E-mail ที่ใช้ในการติดต่อกลับ *
กรอกคำปรึกษา ชื่อผู้ปกครองและนักเรียน *
ข้อความจะถูกส่งมายังโรงเรียน และเก็บเป็นความลับ โรงเรียนจะทำการติดต่อไปยังเบอร์โทรศัพท์และ E-mail ที่ท่านได้ให้มา

Reload Image
Code: