. กิจกรรมเมืองนนท์ที่หนูรัก การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ การแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฏ ภูมิปัญญาเมืองนนท์ สอบฐานอนุบาล 2 สอบฐานอนุบาล 3 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับมัธยม เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับ ป.6 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับ ป.5 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับ ป.4 รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน การแข่งขันการใช้ทักษะภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียนระดับอนุบาล กิจกรรมมอบความรู้สู่ผู้ปกครอง กิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อ