เชิญชมฉบับเต็มได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=BT7D7hMIelA