เชิญชมฉบับเต็มได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=8eYLLxTMg2s